สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : SIAMHRM.COM

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน 12,000 บาท
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติตามเอกสารที่แนบ
สนใจติดต่อ คุณโชติรส 089-4827757 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.30 น.

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
1. ประสานงาน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ
2. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Software ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งในฐานข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
4. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ เสนอในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาทางสถิติ / คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี สุขภาพดี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM