กรมสรรพากร เปิดสอบทั่วประเทศ 1,365 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมสรรพากร เปิดสอบทั่วประเทศ 1,365 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค และสำนักงานสรรพกรพื้นที่ ค่าจ้าง 8,700 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในตำแหน่งละเดือน 10,200 บาท ดังนี้
1. สำนักงานสรรพากรภาค 1 จำนวน 2 อัตรา
2. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 จำนวน 6 อัตรา
3. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 16 อัตรา
4. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จำนวน 5 อัตรา
5. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จำนวน 11 อัตรา
6. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 จำนวน 3 อัตรา
7. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 จำนวน 8 อัตรา
8. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จำนวน 34 อัตรา
9. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 จำนวน 50 อัตรา
10. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 จำนวน 47 อัตรา
11. สำนักงานสรรพากรภาค 2 จำนวน 2 อัตรา
12. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 จำนวน 16 อัตรา
13. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 จำนวน 6 อัตรา
14. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 จำนวน 25 อัตรา
15. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 จำนวน 28 อัตรา
16. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 จำนวน 68 อัตรา
17. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 จำนวน 6 อัตรา
18. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 จำนวน 20 อัตรา
19. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 จำนวน 17 อัตรา
20. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 จำนวน 28 อัตรา
21. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 จำนวน 55 อัตรา
22. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จำนวน 28 อัตรา
23. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 จำนวน 28 อัตรา
24. สำนักงานสรรพากรภาค 3 จำนวน 2 อัตรา
25. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จำนวน 13 อัตรา
26. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 จำนวน 8 อัตรา
27. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 จำนวน 18 อัตรา
28. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 จำนวน 28 อัตรา
29. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 จำนวน 28 อัตรา
30. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 จำนวน 28 อัตรา
31. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 จำนวน 3 อัตรา
32. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 จำนวน 3 อัตรา
33. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 จำนวน 12 อัตรา
34. สำนักงานสรรพากรภาค 4 จำนวน 2 อัตรา
35. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จำนวน 10 อัตรา
36. สำนักงานสรรพากรภาคพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จำนวน 6 อัตรา
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท จำนวน 4 อัตรา
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี จำนวน 29 อัตรา
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 จำนวน 8 อัตรา
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 29 อัตรา
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จำนวน 4 อัตรา
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน 4 อัตรา
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี จำนวน 6 อัตรา
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง จำนวน 4 อัตรา
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จำนวน 4 อัตรา
46. สำนักงานสรรพากรภาค 5 จำนวน 2 อัตรา
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 จำนวน 29 อัตรา
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 จำนวน 24 อัตรา
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 จำนวน 29 อัตรา
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี จำนวน 4 อัตรา
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 อัตรา
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 4 อัตรา
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก จำนวน 4 อัตรา
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี จำนวน 9 อัตรา
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง จำนวน 4 อัตรา
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จำนวน 29 อัตรา
57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 จำนวน 4 อัตรา
58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 จำนวน 29 อัตรา
59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว จำนวน 7 อัตรา
60. สำนักงานสรรพากรภาค 6 จำนวน 5 อัตรา
61. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จำนวน 13 อัตรา
62. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จำนวน 4 อัตรา
63. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี จำนวน 5 อัตรา
64. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จำนวน 6 อัตรา
65. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 อัตรา
66. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จำนวน 5 อัตรา
67. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี จำนวน 4 อัตรา
68. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 จำนวน 17 อัตรา
69. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 จำนวน 15 อัตรา
70. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จำนวน 4 อัตรา
71. สำนักงานสรรพากรภาค 7 จำนวน 2 อัตรา
72. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ จำนวน 6 อัตรา
73. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร จำนวน 4 อัตรา
74. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 4 อัตรา
75. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก จำนวน 4 อัตรา
76. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา
77. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย จำนวน 4 อัตรา
78. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา
79. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก จำนวน 4 อัตรา
80. สำนักงานสรรพากรภาค 8 จำนวน 2 อัตรา
81. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ จำนวน 4 อัตรา
82. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน จำนวน 4 อัตรา
83. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จำนวน 4 อัตรา
84. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย จำนวน 4 อัตรา
85. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง จำนวน 4 อัตรา
86. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จำนวน 4 อัตรา
87. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 จำนวน 6 อัตรา
88. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 จำนวน 4 อัตรา
89. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 อัตรา
90. สำนักงานสรรพากรภาค 9 จำนวน 2 อัตรา
91. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 จำนวน 14 อัตรา
92. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 จำนวน 11 อัตรา
93. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ จำนวน 6 อัตรา
94. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ จำนวน 6 อัตรา
95. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ จำนวน 6 อัตรา
96. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี จำนวน 12 อัตรา
97. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ จำนวน 5 อัตรา
98. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ จำนวน 5 อัตรา
99. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร จำนวน 5 อัตรา
100. สำนักงานสรรพากรภาค 10 จำนวน 2 อัตรา
101. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด จำนวน 6 อัตรา
102. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม จำนวน 7 อัตรา
103. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ จำนวน 7 อัตรา
104. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา
105. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู จำนวน 7 อัตรา
106. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี จำนวน 10 อัตรา
107. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร จำนวน 7 อัตรา
108. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จำนวน 6 อัตรา
109. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม จำนวน 4 อัตรา
110. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย จำนวน 17 อัตรา
111. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย จำนวน 9 อัตรา
112. สำนักงานสรรพากรภาค 11 จำนวน 2 อัตรา
113. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร จำนวน 4 อัตรา
114. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ จำนวน 4 อัตรา
115. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา จำนวน 4 อัตรา
116. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง จำนวน 4 อัตรา
117. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต จำนวน 29 อัตรา
118. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี 1 จำนวน 4 อัตรา
119. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี 2 จำนวน 4 อัตรา
120. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีราชธรรมราช จำนวน 4 อัตรา
121. สำนักงานสรรพากรภาค 12 จำนวน 2 อัตรา
122. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 จำนวน 4 อัตรา
123. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 จำนวน 4 อัตรา
124. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง จำนวน 4 อัตรา
125. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง จำนวน 4 อัตรา
126. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล จำนวน 4 อัตรา
128. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส จำนวน 4 อัตรา
128. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา จำนวน 4 อัตรา
129. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี จำนวน 4 อัตรา
รวม 1,365 อัตรา
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่
ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ประสงค์จะสมัคร โดยสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- แบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรปราจำตัวสอบจำนวน 1 ชุด
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพากรภาคหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ปรากฏตามเอกสารแนบ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ww.rd.go.th (ในหัวข้อ "HOTMENU"> "สรรพากรบุคลากร"> "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM