ก.แรงงานวอนทำโพลล์ก่อนยุบกองทุนประกันสังคมรวมหลักประกันสุขภาพ : SIAMHRM.COM

ก.แรงงานวอนทำโพลล์ก่อนยุบกองทุนประกันสังคมรวมหลักประกันสุขภาพ
8 พ.ค. 54 - นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนา ความรู้คู่แรงงานไทย ทางเลือกในการประกันสุขภาพของแรงงานในระบบประกันสังคมไทย ที่จัดขึ้นโดย สภาองค์การลูกจ้าง ร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ขณะนี้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นในระบบประกันสังคม หลังมีกระแสเรียกร้องให้มีการรวมกองทุนกับระบบหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับด้อยกว่าสิทธิพื้นฐานที่ประชาชน ไทยได้ ทำให้ไม่เห็นความต่าง ซึ่งทำให้ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ประกันตนขึ้น หลังจากนี้จะขอให้หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความคิดของประชาชน จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกันตนขึ้น หลังได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และบริการที่ได้รับในประกันสังคม และสิทธิพื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพว่า ผู้ประกันตนจะต้องการอยู่ในระบบของกองทุนประกันสังคมอีกหรือไม่ หรือหากต้องการให้มีการปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์ในจุด

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ สปส.ไม่จ้างหน่วยงานหรือทำผลสำรวจความคิดเห็นนั้น เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดคำครหา ส่วนการขยายเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้ได้ครอบคลุมทุกแห่งมาก ขึ้น และไม่จำกัดว่า ต้องรับการรักษาได้ในเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดเท่านั้น จากการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่น่ายินดีว่า สามารถขยายการรับบริการไปในโรงพยาลบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่ง โดยทาง สปส.จะวางระบบ และจัดสรรค่าใช้จ่าย พร้อมการประกันความเสี่ยงไปให้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกทม. และกองทัพ

(สำนักข่าวไทย, 8-5-2554)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM