สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับนักกายภาพบำบัด : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับนักกายภาพบำบัด


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2554 วันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM