สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ : SIAMHRM.COM

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

อัตราเงินเดือน 8,740 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โทร. 99495,99932


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM