คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคลากร


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM