สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร รับ นักวิชาการสัตวบาล : SIAMHRM.COM

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร รับ นักวิชาการสัตวบาล


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาล

รับสมัคร 20 - 28 เมษายน 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM