โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด รับสมัครครู : SIAMHRM.COM

โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด รับสมัครครู


โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด รับสมัครครูในปีการศึกษา 2554 หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอ นิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ และเทคนิคยานยนต์

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี ตรงตามสาขาวิชา

สถานที่ทำงาน (โรงเรียนในเครือเดียวกัน)

- โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

- โรงเรียนพณิชยการโพนทองร้อยเอ็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

- โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1871-2891 (ดร.ดุลย์ตระกูล ดอกบัว) ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมสำเนาเอกสารที่แสดงวุฒิ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ ไปที่ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ถ.ร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM