กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ : SIAMHRM.COM

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ


กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (นักบริหาร ๙ เดิม) ตำแหน่งเลขที่ ๓ กรมการค้าภายใน

คุณสมบัติ
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี


ตั้งแต่บัดนี้ - 11 เมษายน 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM