คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ พนักงานซักฟอก : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ พนักงานซักฟอก


มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM