สถาบันประสาทวิทยา รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

สถาบันประสาทวิทยา รับพนักงาน


สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

- นักสังคมสงเคราะห์

- ผู้ช่วยนักวิจัย

- นักวิชาการเงินและบัญชี


สมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา

ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM