สำนักงานอัยการสูงสุด รับเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการสูงสุด รับเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี


กองคลัง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกในลักษณะจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9500 บาท

ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือผ่านการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM