เปิดรับพนักงาน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : SIAMHRM.COM

เปิดรับพนักงาน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

- เจ้าพนักงานธุรการ
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักเทคนิคการแพทย์

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 0 4271 1157 ต่อ 1204 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM