เครือข่ายแรงงานนอกระบบชี้นโยบายประชาวิวัฒน์ยังไม่โดนใจ : SIAMHRM.COM

เครือข่ายแรงงานนอกระบบชี้นโยบายประชาวิวัฒน์ยังไม่โดนใจ
19 ม.ค. 54 - ในงานเสวนาเรื่องประกันแรงงานนอกระบบ ช่วยเหลือหรือเพิ่มภาระคนจนจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มีผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม นักวิชาการ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับหนึ่งในนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ที่จะเข้าไปคุ้มครองแรงงานอกระบบ โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับคนจน เพราะเป็นโครงการภาคสมัครใจไม่ได้บังคับ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบที่แท้จริงเข้า ร่วมมากขึ้น
 
นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ทางเลือกที่รัฐออกมาทั้ง 2 รูปแบบ ยังไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของแรงงาน โดยเฉพาะทางเลือกที่ 1 ที่แรงงานจ่ายเงินสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท ได้รับสิทธิ 3 กรณี คือ 1.เงินชดเชยการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย 2.ทุพพลภาพ และ 3.เสียชีวิต แต่ไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ ซึ่งหากแรงงานต้องการเงินบำเหน็จบำนาญต้องไปสมัครเข้าร่วมกับกองทุนการออม แห่งชาติ (กอช.) อีกเดือนละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระมากเกินไป
 
นางสุจิน กล่าวอีกว่า หากเลือกทางเลือกที่ 2 ซึ่งแรงงานจ่ายเงินสมทบ 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่มจากทางเลือกแรกอีก 1 กรณี คือบำเหน็จชราภาพ แต่แรงงานต้องการบำนาญเพราะมีความมั่นคงมากกว่า ที่สำคัญทางเลือกที่ 2 ยังตัดสิทธิการเข้าร่วมกองทุน กอช.ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข นอกจากนี้ยังอยากเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไข ในส่วนของระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้ได้รับสิทธิ เช่น กรณีเจ็บป่วย ต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน หรือกรณีเสียชีวิตต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 6 ใน 10 เดือน ถึงจะมีสิทธิ
 
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัจจุบันแม้รัฐบาลจะพยายามเข้าไปดูแลแรงงานนอกระบบ แต่ยังติดกรอบวิธีคิดเรื่องภาระงบประมาณในระยะยาว ทั้งที่ความจริงรัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แรงงานในระบบมากกว่านอกระบบหลายเท่า ตัว เสมือนการช่วยคนที่มีฐานะดีกว่า ที่สำคัญยังทำตัวเป็นเหมือนบริษัทประกันที่พยายามคิดดอกเบี้ยแพงเพื่อ ป้องกันขาดทุน สุดท้ายเงื่อนไขจึงไม่จูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วม จึงต้องเร่งแก้ไขในส่วนนี้ เพื่อให้แรงงานนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบให้มากขึ้น
 
ด้าน รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากรัฐคิดจะเข้ามาดูแลแรงงานนอกระบบ ต้องกำหนดทิศทางและคำนิยามแรงงานนอกระบบให้ชัดเจนว่า แท้ที่จริงแล้ว แรงงานเหล่านี้มีจำนวนมากน้อยเพียงใด และไม่ต้องกังวลเรื่องเงินงบประมาณไม่พอ โดยสามารถแก้ไขด้วยการขึ้นค่าภาคหลวงน้ำมัน หรือทองคำ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังจัดเก็บในอัตราที่ต่ำมาก เช่น ร้อยละ 2.5 ขณะที่ในต่างประเทศจัดเก็บสูงถึงร้อยละ 30 หรือลดการอุดหนุนด้านภาษีให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบีโอไอ เพื่อนำเงินมาชดเชยได้อีกปีละหลายแสนล้านบาท

(สำนักข่าวไทย, 19-1-2554)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM