กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับพนักงาน


ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเปนพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป

1.นักสังคมสงเคราะห์
2. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ
3. พนักงานบริการ
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
6. นักจิตวิทยา
7. นักพัฒนาสังคม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2554 ในวันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM