สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับพนักงาน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1. นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นักวิชาการพัสดุ

สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM