กรมปศุสัตว์ รับนักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

กรมปศุสัตว์ รับนักทรัพยากรบุคคล


กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัคร Download ใบสมัครจาก http://dld.go.th/person/ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มกราคม 2554 วันเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM