ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ตำแหน่งพนักงานระดับ 4 หรือเทียบเท่า สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM