สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี รับ นักวิชาการสัตวบาล : SIAMHRM.COM

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี รับ นักวิชาการสัตวบาล


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ปริญญาตรี สัตวบาล หรือสัตวศาสตร์

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM