สถาบันโรคผิวหนัง รับ นักเทคนิคการแพทย์ : SIAMHRM.COM

สถาบันโรคผิวหนัง รับ นักเทคนิคการแพทย์


ด้วยสถาบันโรคผิวหนัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ปริญญาตรี

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM