คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับพนักงาน


 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤศจิกายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM