เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ - กรมวิทยาศาสตร์บริการ : SIAMHRM.COM

เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ - กรมวิทยาศาสตร์บริการ


ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารตั้ว ลบพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0-2201-7073, 0-2201-7075   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM