เปิดรับ พี่เลี้ยงเด็ก - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี : SIAMHRM.COM

เปิดรับ พี่เลี้ยงเด็ก - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


ด้วย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ม.3 ขึ้นไป

รับสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM