เปิดรับ เจ้าหน้าที่ประมง - ย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ : SIAMHRM.COM

เปิดรับ เจ้าหน้าที่ประมง - ย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์


ด้วยกรมประมง จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM