เปิดรับ นักคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : SIAMHRM.COM

เปิดรับ นักคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง

ส่งหลักฐานการศึกษาและประวัติส่วนตัวมาได้ที่
e-mail: noparat.run@kmutt.ac.th

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM