สำนักสุขภาพจิตสังคม รับ นักวิชาการเผยแพร่, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : SIAMHRM.COM

สำนักสุขภาพจิตสังคม รับ นักวิชาการเผยแพร่, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ด้วยสำนักสุขภาพจิตสังคม มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี

รับสมัครถึงวันที่ 23 กันยายน 2553 ในวัน เวลา ราชการ ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 3


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM