เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยขอนแก่น : SIAMHRM.COM

เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งหัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย) กองกลาง สำนักงานอธิการบดีสมัครทางอินเตอร์เน็ต ปิดรับสมัคร 24 กันยายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM