สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี รับ นักวิชาการ : SIAMHRM.COM

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี รับ นักวิชาการ


ด้วย จังหวัดปัตตานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครบัดนี้ - 31 สิงหาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM