โรงเรียนบ้านดอนตำลึง เปิดรับ ครูผู้สอน : SIAMHRM.COM

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง เปิดรับ ครูผู้สอน


ด้วยโรงเรียนบ้านดอนตำลึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ปริญญาตรี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รับสมัคร 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง อำเภอสองพี่น้อง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM