สำนักงานอัยการเขต 7 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการเขต 7 เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ด้วยสำนักงานอัยการเขต 7 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน 1 อัตรา

ปวช. ทุกสาขา

รับสมัคร 12-16 ก.ค. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM