ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับ ธุรการ : SIAMHRM.COM

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับ ธุรการ


ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ปวส.

รับสมัครถึง 15 ก.ค. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM