ตลาดนัดแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 : SIAMHRM.COM

ตลาดนัดแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553


7 - 8 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

9 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด อาคารด้านหน้าตึก IT ศูนย์การค้าบิ๊กเจียง จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

9 - 10 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด บริเวณลานตึก D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับมหาวิทยาล

13 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮออลีวูด ห้าแยกปากเกร็ด สาขาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

13 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ระยอง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

14 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ชั้น ๕ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

14 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

14 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

15 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด หอประชุมอบจ.จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

16 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด

16 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขานครพนม
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

16 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

22 กรกฎาคม 2553

สถานที่จัด ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

28 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่จัด หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 035-535388, 035-408205-6


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM