สอ. ธปท. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ : SIAMHRM.COM

สอ. ธปท. เปิดรับ เจ้าหน้าที่


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการ และเจ้าหน้าที่บริการ

- วุฒิปริญญาตรีทางการเงินและการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ไม่จำกัดเพศ


ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ดูรายละเอียดที่ http://extcoop.bot.or.th/ หรือสอบถามโทร 0-2356-7823


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM