มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ บรรณารักษ์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ บรรณารักษ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดศูนย์สระแก้ว

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM