ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล


ด้วยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM