มสธ. เปิดรับ ผู้อำนวยการศูนย์ : SIAMHRM.COM

มสธ. เปิดรับ ผู้อำนวยการศูนย์


ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM