รพ.สิงห์บุรี เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก : SIAMHRM.COM

รพ.สิงห์บุรี เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก


โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่กว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 มิถุนายน 2553

สถานที่รับสมัคร ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร ในวันเวลาราชการ

สอบถามโทร. 0 3651 1060 , 522507 - 11 , 511918 ต่อ 319


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM