กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รับสมัคร 2-8 มิ.ย. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM