สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับ ช่าง : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับ ช่าง


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขยายกำหนดเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงบสวัสดิการ สกท.ปฏิบัติงานด้านช่าง
จำนวน 1 อัตรา

ปวช., ปวส. ทางช่าง
เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี


รับสมัครถึง 1 มิ.ย. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM