มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับ นักวิชาการ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับ นักวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบคักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. นักวิชาการศึกษา
2. นักวิชาการเกษตร

สมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM