โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับ อาจารย์ : SIAMHRM.COM

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับ อาจารย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัคร 17 - 21 พฤษภาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM