กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

1. นักอุทกธรณีวิทยา เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี

- มีความรู้ความเข้าใจด้านอุทกธรณีวิทยา และน้ำบาดาล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) และโปรแกรมสำหรับทำแผนที่ได้ดี

2. วิศวกร เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม เครื่องกล วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมรังวัด

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) และโปรแกรมสำหรับเขียนแบบได้ดี

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี

5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 5,840 บาท

- วุฒิ ปวส. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี

7. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 5,840 บาท

- วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนัก พัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26 ซ.ท่าน ผู้หญิงพหลฯ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร./โทรสาร 0-2793-1045 หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM