สงครามข้อมูลองค์กร กลยุทธ์ช่วงชิงบุคลากรชั้นเลิศ : SIAMHRM.COM

สงครามข้อมูลองค์กร กลยุทธ์ช่วงชิงบุคลากรชั้นเลิศ
ดิ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (The Economist Intelligence Unit) ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ดำเนินการสำรวจบริษัทต่าง ๆ จำนวนกว่า 700 แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก (33%) อเมริกาเหนือ (28%) และเอเชีย-แปซิฟิก (26%)

โดยอุตสาหกรรมที่สำรวจมีทั้งหมด 19 อุตสาหกรรม ประกอบด้วยการผลิต (12%), ไอทีและเทคโนโลยี (11%), บริการทางการเงิน (11%), บริการเฉพาะทาง (10%), การดูแลสุขภาพ ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ (8%) และสินค้าอุปโภคบริโภค (7%) โดย 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจเป็นผู้บริหารระดับ C หรือระดับกรรมการบริหาร และ 55% มาจากบริษัทที่มีผลประกอบการประจำปีมากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในประเด็นสำรวจที่ว่าบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใช้กลยุทธ์ด้านข้อมูลมากน้อยเพียงใด รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้อย่างไร


ผลจากการสำรวจพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ประสบความสำเร็จทางการเงินระบุว่ากลยุทธ์ด้านข้อมูลมีการกำหนดไว้อย่างดี จนสามารถผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันถึง 4 เท่า

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าบริษัทต่าง ๆ ควรจัดลำดับความสำคัญต่อเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านข้อมูล และว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ และทักษะด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่โดยตรงดังจะเห็นว่าข้อมูลมีผลกระทบต่อมุมมองด้านธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อปริมาณ และชนิดของข้อมูลที่องค์กรสามารถเข้าถึงนั้นกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

"พอล เคนท์" รองประธานฝ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัท แซสฯ กล่าวว่า ข้อมูลขององค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญ สามารถเผยให้เห็นถึงมุมมองเชิงลึกทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ขณะที่การว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสื่อสารผลลัพธ์ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้

นอกจากนั้น "พอล เคนท์" ยังเพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญ โดย 66% ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจ กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บเกี่ยวกับลูกค้าของตน มีเพียง 22% เท่านั้นที่ระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลบนเว็บมีผลอย่างมากต่อประสบการณ์ของลูกค้า และตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มเป็น 32% ในกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการในระดับสูง

"ขณะเดียวกัน ความต้องการที่รวดเร็ว ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าช่วงปีผ่านมา บริษัทของตนต้องการประมวลผลข้อมูลที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทที่มีผลประกอบการสูงระบุว่า ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลของตนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 17% ทั้งนี้ ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (63%)"

"ส่วนเรื่องคนเป็นสินทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล และผู้ดูแลข้อมูล ถือเป็นบุคลากรที่มีความจำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งมุมมองข้อมูลที่สำคัญ เพราะจากการสำรวจพบว่าตลาดกำลังขาดแคลนบุคลากรด้านข้อมูลที่มีทักษะอย่างมากในขณะนี้"

"สำหรับเรื่องมีชัยกว่าครึ่งด้วยการรายงาน การสื่อสารผลลัพธ์ซึ่งได้มาจากแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ถือเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรต่าง ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสามารถนำไปใช้ร่วมกันระหว่างพนักงานทุกระดับในหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่ฝ่ายไอทีไปจนถึงผู้บริหารระดับ C ในภาษาที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย"

"ทวีศักดิ์ แสงทอง" กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่มีการคาดการณ์กันว่าข้อมูลสารสนเทศทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 2 เท่าในทุก 2 ปี โดยจะเห็นได้ว่าจำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วมีจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านล้านจิกะไบต์

"นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าในปี 2563 ข้อมูลจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เท่า ทำให้การค้นหามูลค่าทางธุรกิจจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะข้อมูลขนาดใหญ่เป็นขุมทรัพย์ที่น่าสนใจ หากสามารถทำความเข้าใจในข้อมูลที่มีอยู่ได้ทั้งหมด และเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยได้คือการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะนำไปสู่มูลค่า และสร้างมุมมองในการดำเนินงานชัดเจน"

อันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบางบริษัทที่ต้องการใช้ข้อมูลเป็นองค์ประกอบต่อการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน !

 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM