สิ่งที่หัวหน้าต้องการ เพื่อสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ : SIAMHRM.COM

สิ่งที่หัวหน้าต้องการ เพื่อสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าทีมที่ดี จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้มากกว่า ต่อไปนี้คือสิ่งที่หัวหน้าต้องการ และมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

1. ทีมที่มีขนาดพอดี
ขนาดของทีมนั้น ต้องไม่ใหญ่เกินความจำเป็น เพราะการมีพนักงานมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดปัญหา ในการเรียนรู้ ตลอดจนการเชื่อมต่อในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งการสื่อสารกันภายในกลุ่มก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. ทักษะการทำงานที่หลากหลาย
พนักงานมีการแลกเปลี่ยน และเติมเต็มความรู้ความสามารถระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดมุมมองในการทำงานที่หลากหลาย สิ่งนี้ นอกจากจะช่วยให้งานมีความสมดุล ยังช่วยให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นตัวประสานให้พนักงานทำงานเป็นกลุ่ม จนกลายเป็นทีมที่ดี

3. เป้าหมายในการทำงาน
หมายถึง การทำงาน โดยที่พนักงานทุกคนในทีมมีวิสัยทัศน์ และมองไปที่เป้าหมายร่วมกัน การเขียนถึงเป้าหมายของภารกิจออกมาเป็นข้อๆ จะมีส่วนช่วยให้งานประสบความสำเร็จ สิ่งนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

4. การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
ถึงแม้พนักงานทุกคน จะมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย แต่ในการทำงานเป็นทีมนั้น จะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว เพราะการทำงานคือความเป็นมืออาชีพ ต้องมีการยอมรับความคิดของผู้อื่น และต้องมีการเสนอความคิดไปยังผู้อื่นด้วย
นอกเหนือจากนั้น คือการให้ความช่วยเหลือ และเคารพในสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน

5. การเป็นผู้นำ ที่แก้ปัญหาได้ดี

หัวหน้าต้องชี้ถึงประเด็นในการทำงานให้พนักงานได้รู้ แบบชัดๆ ทำตัวเสมือนเป็นเข็มทิศให้พวกเขาทำงานได้อย่างถูกต้อง เวลาเกิดปัญหา ก็เป็นผู้นำทางให้พนักงานได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง เมื่อพนักงานไม่หลงทางในการทำงาน ก็จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดความขัดแย้ง และสร้างข้อตกลงร่วมกันได้ และทีมก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในที่สุด

โดย : ThaiHrCenter.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM