ผู้นำที่ดี จะยอมรับสิ่งที่ทำไม่ได้ : SIAMHRM.COM

ผู้นำที่ดี จะยอมรับสิ่งที่ทำไม่ได้
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
      
       เราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าสถานการณ์สร้างผู้นำกันมาพอสมควร
และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเข้าไปก็คือ “สถานการณ์”
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเช่นในปัจจุบัน
ยังสามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ดีกับผู้นำธรรมดาๆ
ได้อีกด้วย
      
       ท่านผู้อ่านสังเกตไหมครับ ว่าผู้นำธรรมดาทั่วๆ
ไปนั้น เมื่อทำการตัดสินใจในเรื่องใดไปแล้ว
ถึงแม้ในช่วงหลังจะเริ่มพบว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนั้นผิดพลาด
หรือไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ก็ยากที่จะยอมรับและทำการเปลี่ยนการตัดสินใจ
ผู้นำธรรมดาๆ ยังคงยึดมั่น
ถือมั่นต่อสิ่งที่ได้เคยตัดสินใจไปแล้วถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
      
       เราจะพบว่าเมื่อตัดสินใจผิดพลาดแล้ว
การที่ผู้นำธรรมดาๆ แทนที่จะยอมรับในความผิดพลาดและแก้ไข
กลับยังคงก้าวเดินไปในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นถือเป็นปรากฎการณ์ทางจิตวิทยาสำหรับคนทั่วไป
มีงานวิจัยจำนวนมากที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงปรากฎการณ์ดังกล่าว
มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นเลยครับว่าเมื่อคนเราตัดสินใจไปแล้ว
ถึงแม้ว่าจะพบว่าผิดพลาดก็ยังคงตัดสินใจแบบเดิมอยู่
แถมอาจจะเพิ่มการลงทุนไปในการตัดสินใจเดิม (ที่ผิดพลาด) ก็ได้ ทั้งนี้
เนื่องจากเปลี่ยนตัดสินใจในทางเลือกอื่น (ที่ไม่ได้เลือกไว้ในตอนแรก)
เท่ากับเป็นการยอมรับว่าตนเองตัดสินใจในตอนแรกผิดพลาด
ซึ่งเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เป็นผู้นำ (ธรรมดาๆ)
ที่ย่อมยากที่จะยอมรับได้ว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาด
      
       การไม่ยอมรับต่อความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้นำ
(ธรรมดาๆ) นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อคนเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
ก็ย่อมที่จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจมากขึ้น
และสามารถที่จะควบคุมหรือบังคบในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
ดังนั้นย่อมมีความเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองตัดสินใจไปแล้ว
ถึงแม้ในตอนหลังจะพบว่ามีความผิดพลาด ก็ยังคงยึดมั่นต่อการตัดสินใจเดิมๆ
เนื่องจากเชื่อว่าด้วยอำนาจและอิทธิพลของตนเองแล้ว
ย่อมจะสามารถทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกได้
      
       สรุปก็คือสำหรับคนทั่วๆ
ไปและผู้นำธรรมดาๆ แล้ว
เมื่อตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็มักจะไม่ยอมรับต่อความผิดพลาดดังกล่าว
และยังคงมั่งมั่นและตัดสินใจในสิ่งเดิมๆ ที่ได้ทำผิดพลาดไป
ความแตกต่างระหว่างผู้นำธรรมดาๆ กับผู้นำที่ดี
ประการหนึ่งก็คือผู้นำที่ดีสามารถที่จะยอมรับต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาด
และตัดสินใจที่จะเลิกหรือหยุดในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วและพบว่าผิดพลาด
      
       ผู้นำที่ดีจะสามารถที่จะหยุดหรือยกเลิกในโครงการที่ใช้ทรัพยากรเยอะแต่ไม่มีความคืบหน้าหรือก้าวหน้าไปไหน
ผู้นำที่ดีย่อมจะต้องสามารถที่จะรู้ว่าหน้าที่ของตนเองนั้นไม่ใช่เพียงแค่การกำหนดกลยุทธ์และนำไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น
แต่หน้าที่ของผู้นำที่ดีอีกประการหนึ่งคือการที่รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรที่จะหยุด
ไม่ทำ ซึ่งตามที่เรียนไว้ในตอนต้นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร
ทั้งเป็นการยอมรับในข้อจำกัด หรือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงแรก
และทำให้คนที่เป็นผู้นำเสียหน้า
แต่ผู้นำที่ดีย่อมจะไม่ดื้อด้านดันทุรังทำในสิ่งที่รู้กันอยู่ว่าผิดพลาด
      
       ในช่วงวิกฤตเช่นในปัจจุบัน
ท่านผู้อ่านลองมองไปรอบๆ ตัวนะครับว่าผู้นำของท่านในปัจจุบันเป็นผู้นำธรรมดาๆ หรือ
ผู้นำที่ดี ซึ่งไม่ยากที่จะแยกครับ

 

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM