ผสานความคิดคนรุ่นเก่า+ใหม่ สูตรสร้างคน กลุ่มสามารถ : SIAMHRM.COM

ผสานความคิดคนรุ่นเก่า+ใหม่ สูตรสร้างคน กลุ่มสามารถองค์กรในศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่า "บุคลากร" คือ ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร นอกจากต้องลงทุนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกำลังและมันสมองของคนแล้ว ยังเป็นตัวจักรสำคัญในการแข่งขันเรื่อง "ความเร็ว" จึงไม่แปลกที่ได้เห็นองค์กรหลายแห่ง รวมถึง บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร ปรับเปลี่ยนความเร็วของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันกับการแข่งขัน รวมถึงการวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายรายได้รวม ที่ 30,000 ล้านบาทสำหรับปี 2551 นี้ เพิ่มสูงจากปีก่อนถึง 40% รวมทั้งในระยะยาวที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง

นางโรสลินด์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลยุทธ์ที่องค์กรนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานเพื่อให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน คือ " SMART Strategy" ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ การรวมพลังเพื่อสร้างเป็นทีมงานและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง รวมถึงกลยุทธ์ในการซื้อและควบรวมกิจการ เพื่อเป็นทางลัดเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการขยายตลาดออกไปยังระดับภูมิภาค

โดยบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นระบบมาตรฐานสากล มาตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2531 เมื่อกลุ่มสามารถมีแนวคิดขยายงานจากผู้ผลิตเสาอากาศทีวี สู่การเป็นผู้ผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียม จากการผสมผสานศาสตร์ของ Human Resources Management หรือการจัดการในการจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ ฯลฯ รวมถึงกฎหมายแรงงานต่างๆ เข้ากับ Human Resources Development ที่มุ่งด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมการขยายงานของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายออกไปต่างประเทศ

โดยเฉพาะตัวโรสลินด์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต( MBA) จาก Stamford International University ประเทศอังกฤษ กลับมาก็เข้าร่วมงานกับกลุ่มสามารถและเรียนรู้งานจนได้เข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถึงวันนี้นานกว่า 20 ปี และล่าสุดเธอได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 45 นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2550 จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานการสร้างสรรค์งานด้าน HR ที่โดดเด่น จากการปรับเปลี่ยนบทบาทฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากการทำงานแบบเดิมมาเป็น Business Partner

และการจัดทำ Competency Model หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่สร้างขึ้นมาจากการรวบรวมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆในองค์กร เช่น พนักงานด้านไอทีนอกจากมีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายตามคุณสมบัติแล้วยังต้องรักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแนวทางผลักดันสามารถเป็นองค์กรที่เน้น Dynamic to Change ทั้งในด้านแนวความคิด ความคาดหวังของสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อฝึกให้พนักงานคุ้นเคยและเกิดการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังจัดทำโปรแกรมพัฒนากำลังคน ทั้งในกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Excellence Operation) ซึ่งเน้นการสร้างจากคนภายในเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่แทนคนที่จะเกษียณออกไป "ที่ผ่านมาเราได้จัดทำโครงการสืบทอดระดับตำแหน่งขึ้น โดยคัดสรรคนรุ่นใหม่ในองค์กรที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง( Middle Management )ในสายงานหรือในตำแหน่งที่อาจจะว่างลง ภายใต้คอนเซ็ปต์ S-Generation (Smart Generation) ให้เข้ามารับช่วงความรับผิดชอบงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้เติบโตในสายงานได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยรักษาคนให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ด้วย"

รวมทั้งริเริ่มโครงการ Management Young Trainee โดยการคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท เข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้า

โรสลินด์ เชื่อว่า "องค์กรควรจะมีทั้งเลือดเก่าและเลือดใหม่ผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการผสมผสานประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคนรุ่นเก่า กับความคิดใหม่ๆ และความคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการได้

ที่มา : thannews.th.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM