จุดระเบิดความคิดธุรกิจ : Innovative or Die : SIAMHRM.COM

จุดระเบิดความคิดธุรกิจ : Innovative or Die


การคาดการณ์หรือมองภาพในอนาคตที่เรามักเรียกกันว่า “ทัศนภาพ” (Scenario) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในลำดับถัดมา ซึ่งหากทัศนภาพดังกล่าวผิดพลาดก็เชื่อได้อย่างแน่นอนว่า ผลพวงที่ตามมาทั้งหมดนั้นจะผิดพลาดเช่นกัน
ถ้าหากจะต้องวางอนาคตของประเทศชาติโดยอาศัยเพียงได้อ่านหนังสือที่ติดตลาดขายดี 2-3 เล่มแล้วสามารถนำมาวาดฝันได้เป็นคุ้งเป็นแคว และคนในประเทศนั้นเชื่อตามด้วยคงน่าตื่นเต้นไม่น้อย

โลกแบนหรือเล็กลงจริงหรือ?
การถกเถียงในเรื่องโลกกลมหรือโลกแบนนั้นได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่ปี 1492 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ปีนั้นที่ Christopher Columbus แล่นเรือไปพบอเมริกาและปักธงแสดงถึงการเป็นอาณานิคมของสเปน
ความจริงของเรื่องเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 15 โน่น เนื่องจากการค้าขายทางแผ่นดินตามเส้นทางสายไหมของบรรดาสินค้าที่ขึ้นชื่อ เช่น ไหมและเครื่องเทศ ได้ถูกปิดกั้นโดยอิทธิพลของชาติอาหรับ ทำให้คิดกันใหม่ที่จะไปสำรวจค้นหาและทำการค้ากับอินเดียทางทะเล (หรือ Indies) เมื่อ Columbus แล่นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถึงอเมริกาจึงพบความจริงว่า “โลกกลม (The World is Round”
คำว่า โลกแบน (The World is Flat) กลับมาพูดกันในปี 2005 ก็เพราะว่า คอลัมนิสต์ชื่อดังคนหนึ่งที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ได้เขียนหนังสือ The World is Flat: A Brief history of the twenty-first Century แล้วสาธกถึงความเป็นมาของการที่โลกแบนตามนัยของ Thomas Friedman

เหตุจริงๆ ที่ Friedman เชื่อว่าโลกแบนเพราะเกิดจากพลัง 10 ประการที่มีย่อๆ ดังนี้
-การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989
-ในปี 1995 เมื่อ Netscape เปิดสู่สาธารณะซึ่งสร้างยุคใหม่ของการเชื่อมติดต่อ (The New Age of Connectivity)
- ซอฟท์แวร์ของ “Work Flow” หรือเป็นการใช้มาตรฐานที่เน้นเวบไซท์
- โอเพ่น ซอร์สซึ่ง (Open Sourcing) ในปี 2006 หรือยุคของการอัพโหลดทุกๆ สิ่ง
- การจ้างบริการภายนอก หรือ Outsourcing ที่อินเดียกำลังครอบครองตลาดอยู่
- ออฟชอริ่ง (Offshoring) เป็นการให้คนอื่นในต่างประเทศทำหน้าที่แทนหรือเหมือนกับลักษณะของโรงงานเคลื่อนที่
- ซัพพลายเชน โดยแทนที่คลังสินค้าด้วยสารสนเทศ เช่น กรณีของการใช้บริการของวอล์-มาร์ท
- การให้ผู้อื่นมาจัดการแทนหรือ Insourcing ในด้านการซ่อมแซม การผลิตและการส่งมอบสินค้า
- การใช้สารสนเทศอย่างมากมาย
- และสุดท้ายการเพิ่มหรือขยายตัวของเทคโนโลยีที่คล้ายกับ”Steriods” ในด้านการเพิ่มความเร็ว การใช้ไฟล์ร่วมกัน การเพิ่มขึ้นของสื่อบันทึกข้อมูลและระบบไร้สาย

ทำไมจึงคิดว่าโลกแบนในทัศนะของ Friedman
เนื่องจากเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์จึงเดินทางไปสัมภาษณ์ พูดสนทนากับคนในที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่ Bangalore ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่นั่นและได้ข้อคิดว่า “The Playing field is being leveled”

เพราะที่บังกาลอร์ การแข่งขันทางธุรกิจเป็นระดับชั้นของคู่แข่ง แต่ที่อเมริกาเป็นระดับชั้นของเทคโนโลยีการสื่อสาร

จึงลงความเห็นว่า โลกเราใบนี้หนาเป็นโลกแบนหรือเล็กลง และโลกแบนได้อย่างไร Friedman อธิบายไว้ 4 ลักษณะด้วยกันคือ

-การค้าที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและการร่วมมือกันอย่างมากมาย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในแนวระนาบ
-การที่บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าถึงระดับโลกได้ในด้านการซื้อสินค้าราคาถูกและขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้มากกว่าเดิม
-ช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจเหมือนบริษัทเล็กๆ ได้

-ลดขีดขั้นลูกค้าและการค้าที่สมดุลโดยทำการส่งมอบสินค้าและบริการทั่วโลก

จุดเด่นของ Freeman ในหนังสือ โลกนี้แบน จะมีอยู่ในเรื่องของโลกาภิวัตน์ เวอร์ชั่น 3.0
“การที่โลกาภิวัตน์เป็นเวอร์ชั่น 3.0 ในความคิดของนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังคนนี้ มองว่า โลกาภิวัตน์เวอร์ชั่นแรกหรือ 1.0 เป็นช่วงแรกในปี 1492 คือ โลกจากขนาดใหญ่ได้ลดขนาดเป็นโลกขนาดกลาง โลกาภิวัตน์ เวอร์ชั่น 2.0 เป็นยุคของการเข้าสู่บริษัทระดับข้ามชาติได้เปลี่ยนขนาดจากระดับกลาง ไปยังขนาดเล็ก และในปี 2000 เป็น โลกาภิวัตน์เวอร์ชั่น 3.0 เมื่อโลกได้ปรับจากขนาดเล็กไปจนเล็กมากๆ”
และมองทั้งโลกนี้ว่าเป็น “ซัพพลายเชนระดับโลก” ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ การผลิตและการบริการ ฯลฯ

บทสรุป จริงๆ แล้วโลกยังเป็นใบเดิม
อนาคตประเทศไทยที่จะไปโลกแบนจึงเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นเพราะ
-เราจะเชื่อหนังสือเล่มนี้อย่างทุ่มเทสุดตัวจริงหรือ เพราะการเป็นซัพพลายเชนระดับโลกจะต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงหรือระบบการขนส่งระดับโลก ซึ่งคนที่จะทำได้จริงต้องเป็นประเทศร่ำรวยในการลงทุนทั้งด้านการศึกษาและเทคโนโลยีอย่างมากมาย
-การมองโลกาภิวัตน์เวอร์ชั่น 3.0 ว่าโลกแบนหรือเล็กลง ไม่ได้พูดถึงการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทและชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าและร่ำรวยกว่า แต่ตรงกันข้ามการเพิ่มขึ้นและทำลายสิ่งแวดล้อมก็เป็นผลของโลกาภิวัตน์ที่Friedman ไม่ได้พูดถึง
-การที่ Friedman เป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังน่าจะต้องการขายหนังสือมากกว่าอย่างอื่นๆ และโดยเฉพาะการเข้ามาตีหนังสือของ Martin Wolf ในเรื่อง Why Globalization Works” กับ Jagdish Bhagnati เรื่อง “In Defence of Globalization” เพื่อให้ซื้อหนังสือของเขา

สำคัญที่สุดหนังสือโลกแบนเล่มนี้ขาดรายละเอียดของตัวอย่างหรือเนื้อหาในการปฏิบัติและหลายๆ อย่าง มีตัวอย่างที่ขัดแย้งกันพอสมควร โดยเฉพาะธุรกิจจะมีการซื้อควบรวมกิจการและการร่วมมือระหว่างกันสูงมากขึ้น ซึ่งคงไม่เป็นแบบแนวระนาบเสมอไป แต่น่าจะเป็น 4 มิติมากกว่าคือต่อเนื่องกันหมดเหมือนวงกลมที่ถูกบิดเป็นเกลียวจึงสามารถไปได้ทุกระนาบและถึงกันทุกพื้นผิวครับ

ต้องคิดใหม่จริงๆ ถ้าอนาคตประเทศไทยจะไปโลกแบน เพราะอาจเป็นจุดจบหรือผกผันอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ นึกแล้วก็หวาดเสียวเสียจริง

อ.ดนัย เทียนพุฒ
Aj.Danai Thieanphut
DNT Consultants

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM