Managing by Fact : SIAMHRM.COM

Managing by Fact
การมองเห็นสำคัญกว่าการได้ยิน 100 เท่า

การคิดสำคัญกว่าการมองเห็น 100 เท่า

การปฏิบัติสำคัญกว่าการคิด 100 เท่า

การประสบผลสำเร็จสำคัญกว่าการปฏิบัติ 100 เท่า

การบรรลุสิ่งที่ต้องการสำคัญกว่าการประสบผลสำเร็จ 100 เท่า

นี่คือมุมมองของ "Tomozo Kobata" ประธาน บริษัท Kyosan Denki เจ้าของหนังสือ "Managing by Fact" และผู้ใช้การบริหารแบบ 5-gen ซึ่งเป็นการบริหารแบบข้อเท็จจริงจากหลักฐานจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและกฎเกณฑ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

Kobata ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้มาก เขาบอกว่า จะทำอย่างไรให้พร้อมที่จะเรียนรู้นั้น คำตอบนั้นไม่ยากเลย สิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดก็คือกำจัดในแง่ลบออกไปจากชีวิต และเริ่มมีความคิดเชิงบวก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำเป็น...

"ถ้าเราต้องการเป็นพนักงาน ผู้จัดการ และคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นตอนนี้ ถ้าเราทำได้ ผลตอบแทนนั้นมีมูลค่าและคุณค่ามหาศาล นั่นคือการเป็นผู้มีสติปัญญาในยุคสมัย"

หนังสือ "Managing by Fact" หรือ "การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง" แปลโดย "ศุภชัย อาชีวะระงับโรค" นั้น ให้มุมมองในหลายด้าน เช่น

วิธีการมีส่วนร่วมและค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง

วิธีการทำให้ข้อมูลสำคัญสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันที

บัญญัติ 10 ประการในการบริหารข้อเท็จจริง ฯลฯ

ความตั้งใจของ Kobata คือต้องการให้งานมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นข้อมูลที่เขานำมาเสนอนั้นมาจากที่เขาลงไปปฏิบัติจริง

เป็นมุมหนึ่งของการบริหารที่น่าสนใจ ไม่น้อย

หน้า 51

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM