"ซุนวู" กับการจัดการ : SIAMHRM.COM

"ซุนวู" กับการจัดการ
คอลัมน์ Book is capital

นอกจากมีทฤษฎีและหลักการบริหารคนแบบตะวันตกเข้ามาให้ศึกษากันมากมายแล้ว วิธีการบริหารจัดการแบบตะวันออกก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัย หรือใช้ไม่ได้กับการจัดการคนในยุคปัจจุบัน

หลายองค์กรผู้นำองค์กรนั้นใช้วิธีพุทธเป็นธงนำในการบริหารคน ก็สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เช่นเดียวกับหนังสือ "ซุนวูกับการจัดการ" ซึ่งเรียบเรียงโดย "อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์" นั้น ก็น่านำไปศึกษาดูเช่นกัน

ถึงแม้หลักปรัชญาของ "ซุนวู" จะเป็นศิลปะแห่งสงคราม แต่ก็สามารถนำมาใช้ในเชิงธุรกิจได้ในหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการตนเอง การจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การจัดการด้านการสื่อสาร การวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดการคนภายในองค์กร

ยกตัวอย่างในเรื่องการจูงใจและพัฒนาพนักงาน

"ซุนวู" มีความคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้าและมีความเข้าใจอย่างล้ำลึกเช่นกัน

อย่างเช่น...

1. "หลักธรรม" ให้จุดยืนแก่คนที่เชื่อในมูลธรรมของตน และผู้ที่เชื่อในมูลธรรมของตนมีแนวโน้มที่จะทำงานเพื่อมุ่งไปสู่มูลธรรมนั้น

2. "ฟ้า" ซึ่งเรียกร้องให้สร้างสภาพแวดล้อมขององค์การให้มีความเท่าเทียม ความเชื่อถือไว้วางใจและจิตใจของทีมที่สมัครสมานสามัคคีกัน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมซึ่งลูกจ้างจักเกื้อกูลต่อความพยายามของบรรษัทมากขึ้น

3. "การบัญชาทัพ" จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อความเป็นผู้นำ เนื่องจากผู้นำได้รับการมองว่าเป็นคนมีปัญญา จริงใจ มีเมตตาธรรม กล้าหาญ และเข้มงวด

4. เรื่องรางวัล "ซุนวู" ว่า ในการสู้รบต้องอวยรางวัลให้แก่ผู้ที่ยึดรถศึกของศัตรูได้มากกว่า 10 คัน และ "เมื่อปล้นชิงชนบทและยึดดินแดนใหม่ได้ จึงแบ่งเป็นผลประโยชน์ในหมู่คนของท่าน" รวมทั้ง "รอคอยศัตรูที่หิวโหยด้วยความอิ่มหนำ"

รวมทั้งในเรื่อง "วินัย" ในการทำงานนั้น "ซุนวู" กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า "จงปฏิบัติต่อคนของท่านด้วยความเมตตา แต่ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประกันแห่งชัยชนะ"

"ถ้าขุนพลปล่อยปละละเลยเกินไป ถ้าขุนพลรักไพร่พลเกินไปจนไม่สามารถบังคับบัญชาและไม่สามารถควบคุมกองทหารที่ปราศจากระเบียบวินัย ไพร่พลจะเป็นเหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัว และกลายเป็นทหารที่ไร้ประโยชน์"

"ซุนวูกับการจัดการ" เป็นหนังสือที่หากอ่านไปคิดไป จะพบว่าปรัชญาสงครามของ "ซุนวู" นั้น ช่วยจุดประกายปัญญาใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการคนได้ในหลายเรื่องทีเดียว

หน้า 49

 

ที่มา ; หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM