ISO 9001: การสร้างมาตรฐานปฏิบัติงาน : SIAMHRM.COM

ISO 9001: การสร้างมาตรฐานปฏิบัติงาน
เป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรฐาน ISO 9001: 2000 ลดการบังคับทางด้านเอกสารลงไปมาก จากเดิมที่กำหนดบังคับไว้เกือบทุกข้อกำหนด เป็นเพียง 6 documented procedures และหยอดทิ้งท้ายในข้อกำหนดข้อ  4.2.1 d) ว่า" เอกสารอื่นที่จำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล"  ผมว่า เขียนง่ายแต่ทำอยาก ว่าไหม!

 แล้วต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอ
 อะไรบ้างละต้องเป็นเอกสาร  จากการพูดคุยกับผู้อาวุโสในวงการท่านหนึ่ง บอกไว้ว่า "ไม่ยากหรอกขอเพียงแค่มีความจริงใจก็พอ"  ผมยังว่า พูดง่ายแต่ทำอยาก ว่าไหมครับ!   (หมายเหตุ:ผู้นั้น วันนี้เป็นนักการเมืองในฝ่ายค้านไปแล้ว)  คงต้องค้นคว้ากันนิดหนึ่งว่าระบบบริหารคุณภาพมีความมุ่งประสงค์อะไรกันบ้าง
 
 ขั้นแรกเราควรมองหาความมุ่งหวังจากระบบบริหารคุณภาพเสียก่อน
ก่อนอื่นมาดู ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2000 (และ ISO 9004:2000) ข้อ 0.1 introduction กล่าวไว้ว่าอย่างไร
 
 การตกลงใจ เกี่ยวกับการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพขึ้นในองค์กรใดควรเป็นการตัดสินใจระดับกลยุทธ์(โดยผู้บริหารระดับสูง) ขององค์กรนั้นๆ (ผู้บริหารระดับสูงครับ เป็นหน้าที่ของท่านที่เป็นผู้กำหนดว่าระบบบริหารคุณภาพของท่านจะมีหน้าตาอย่างไร จะเน้นกฏเหล็กหรือ Flexible  จะเน้นที่คนหรือกฏระเบียบ   จะเป็นระบบอนุรักษนิยมหรือแบบก้าวหน้า) 
 
 การออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กรต่างๆ  ย่อมแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่าง, วัตถุประสงค์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร,  ความแตกต่างกันด้านสินค้าหรือบริการ,  กระบวนการดำเนินการ,  การผลิตที่แตกต่างกัน,  ตลอดจนถึงความแตกต่างของขนาดและโครงสร้างการจัดองค์กร 
 
 วัตถุประสงค์โดยทั่วไปขององค์กรที่ ISO 9000 series มีการกำหนดชี้บ่งคือ
 
-   การชี้บ่งและตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังของ ลูกค้า และผู้มีส่วนร่วม (พนักงานในองค์กร,  ผู้ส่งมอบ, เจ้าของ, สังคม), เพื่อให้บรรลุผลถึงความสามารถในการแข่งขัน  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
-   เพื่อให้บรรลุผล ธำรงรักษา และปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมขององค์กร และ capabilities)มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีเจตนารมย์จะให้ทุกๆ   องค์การมีโครงสร้างระบบบริหารงานคุณภาพ  ตลอดจนระบบเอกสารด้านระบบบริหารงานคุณภาพที่เหมือนๆ กัน  หรือมีรูปแบบเดียวกันแต่อย่างใด
 
 เอกสารเท่านี้เหละพอ
 
 จากแนวทางของ ISO ที่ให้ไว้ข้างต้น สามารถตอบคำถามแบบกว้างเป็นท้องทะเลที่แดนหอยเสียบที่สงขลาว่า  ท่านตั้งโจทย์ผิดแทนที่จะถามว่าเอกสารเท่าไหร่พอหรือต้องเขียนรูปแบบแบบไหน หรือให้ความสนใจในปริมาณของเอกสารมากมาย  
 
ท่านควรตั้งคำถามของท่านว่าเอกสารที่มีอยู่หรือคาดว่าจะต้องมี  มีความเพียงพอต่อการทำให้องค์กรบรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่คาดหวังหรือไม่ หากใช่ ลุยเลยซิครับ รั้งรออยู่ไย  หากไม่ทำเพิ่มเติมตามที่ท่านต้องการซิครับ
อย่าลืมท่านกำลังทำระบบบริหารอยู่ มิใช่ระบบเอกสาร  มากกว่านั้นระบบเอกสารมองอย่างไรก็ไม่สามารถเป็นระบบบริหารไปได้  ดังนั้นโปรดใส่ใจกับระบบมากกว่าเอกสาร
 
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากท่านพบองค์กรที่สามารถมีเอกสารขั้นตอนเพียง 6 documented procedure แล้วองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของ ISO 9001 ได้ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ สมควรเผยแพร่และเป็นตัวอย่าง อย่างยิ่ง
 
 แต่เดิมเราเข้าใจว่า การเขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยกำหนด หรือระบุว่า ต้องทำอย่างไร ไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ ISO ต้องการใครบอกครับ  สิ่งที่จำเป็นและมักจะขาดหายไปคือ ต้องกระทำอย่างไร ทำอะไรได้ ไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญ ไม่เช่นนั้นจะหลายเป็นการส่งเอกสารจากโต๊ต ไปอีกโต๊ต  โดยใช้คำว่า เมื่อไม่กำหนดว่าอะไรได้ อะไรไม่ได้ คงไม่แตกต่างจาก ประสบการของเรากับระบบ ราชการที่ว่า แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน  เรากำลังทำให้เกิดสภาพนั้นในองค์กรของเราหรือครับ
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM